สกสว. ร่วมกับ สวค. เปิดเวทีถอดประสบการณ์ “Researchfish” พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบงานวิจัยไทย

You may also like...