นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ ร่วมเป็นประธานพิธีประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมถวายปัจจัยสืบสานพระพุทธศาสนา

You may also like...