กสศ. ร่วมสถานศึกษาสายอาชีพ ​เดินหน้าค้นหาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ) รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 2

You may also like...