วศ.อว. ถ่ายทอดหลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป” จังหวัดพะเยา

You may also like...