เชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา -​มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลาง-ภาคตะวันออก 1-4 เม.ย.นี้​ ณ สนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัด “งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” บูรณาการร่วมกับ “งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ” สนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

You may also like...