กอ.รมน. ผนึก วช. มุ่งสร้างตำบลต้นแบบ 15 จังหวัด ผ่านปราชญ์เพื่อความมั่นคง -​เครือข่ายภาคประชาชน ด้วยงานวิจัย-นวัตกรรม

You may also like...