สภาฯจับมือ สสส.ปลุกผู้สูงวัยลุกขึ้นออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยยางยืดต่อชีวิต

นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ยืดเส้นเพื่อสุขภาพและสันทนาการสร้างสุขผู้สูงวัย” ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง ถ.ติวานนท์ จ.ปทุมธานี จัดโดย คณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสประจำสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับโครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน โดยมีนางอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ร่วมกิจกรรมด้วยตนเองพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะผู้จัดกิจกรรมด้วย

กิจกรรมภายในงาน โครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. ได้นำ “ยางยืดต่อชีวิต” พร้อมคู่มือการออกกำลังกายมามอบให้ผู้สูงวัยไว้ใช้ออกกำลังกายแบบง่ายๆ พร้อมกันนี้ได้นำผู้สูงอายุฝึกการบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีด้วยการยืดเหยียดโดยใช้ยางยืด ซึ่งจะช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และร่างกายโดยรวม ทำให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำชุดความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี อาทิ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย , ผู้สูงวัยเดินดีไม่มีล้ม และคู่มือวิธีใช้ยางยืดออกกำลังกายแบบง่ายมาแจกจ่ายให้ผู้สูงอายุด้วย

You may also like...