PEA มอบสนามเด็กเล่น “PEA THE POWER PLAYGROUND” โครงการ “เซฟไทย” ให้เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี​ เชิญชวนเยาวชนร่วมเรียนรู้ด้านไฟฟ้าผ่านการเล่น

You may also like...