อลังการ “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบ​สานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา- งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก 1-4 เม.ย. ณ สนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

You may also like...