กองทัพบก – ซีพีเอฟ มอบบ้านโครงการ 2 รวม 47 หลังให้ชุมชนคลองเตย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

You may also like...