“เอนก” สั่งการอว.เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 7,530 เตียง จัดเต็มทุกจังหวัด พร้อมรับผู้ป่วยโควิด​

You may also like...