ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 33,610 ราย เพิ่มขึ้น 985 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 33,610 ราย
(เพิ่มขึ้น 985 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 634 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 346 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่17,877 ราย)

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)รักษาหายป่วยแล้ว 28,248 ราย(84.05%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 34 ราย)รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 5,265 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
985 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(142) ปริมณฑล(163) จังหวัดอื่นๆ (680)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(2) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 136.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 109.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,864 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 575,829 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 169,914 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 113 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,576 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 360,856 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 1,739 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,238 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 29 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 51 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may also like...