ข่าวดี! เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย “SME D Bank” จับมือ “คีนัน” จัดอบรมฟรี “เติมวัคซีนสร้างยอดขายให้ปัง ด้วย Facebook – IG”

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับตัวเข้าสู่การค้าออนไลน์  ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างสูง และมีกำลังซื้อมหาศาล  ดังนั้น SME D Bank  ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐเพื่อเอสเอ็มอีไทย ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย  จัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ “เติมวัคซีนสร้างยอดขายให้ปัง ด้วย Facebook และ IG”   สนใจสมัครผ่านการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  สอบถามรายละเอียด ติดต่อฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ คุณกมลพร แก้วเรือง โทร.02-265-4100 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

You may also like...