ศาสนาใหม่ “ฝ่าหลุนกง” ถูกหลักคำสอนหรือไม่

ศาสนาใหม่ “ฝ่าหลุนกง” ถูกหลักคำสอนหรือไม่

หลายเสียงระบุตรงกันว่า แนวคิดนี้ไม่ใช่เป็นแนวคิดตามหลักศาสนา และหลักวิทยาศาสตร์ .
ศาสนาใหม่ “ฝ่าหลุนกง” เป็นลัทธิใหม่ที่หลายคนจับตามอง

โดยหลายคนมองว่า มีหลักคำสอนอย่างไร ซึ่งมีหลายเสียงระบุตรงกันว่า แนวคิดนี้ไม่ใช่เป็นแนวคิดตามหลักศาสนาและหลักวิทยาศาสตร์ หวั่นเป็นแนวคิดอันตราย เพราะมีแนวทางที่อาจทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

แนะให้ยึดหลักคำสอนศานาพุทธ “คิดดี – พูดดี – ทำดี” และยึดหลักด้วยเหตุและผลเป็นสำคัญ ก็อยู่ที่วิจารณญาณและมุมมองของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร

You may also like...