พม. รับมอบถุงยังชีพ 300 ถุง จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

พม. รับมอบถุงยังชีพ 300 ถุง จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

วันนี้ (27 เม.ย. 64) เวลา 14.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์ด้านหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโท หนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

นางพัชรี กล่าวว่า​ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยได้ดำเนินโครงการการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการเปิดรับบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม ทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความห่วงใยคนพิการและกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “GLO เติมฝัน ปันสุข” ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างรายการ “โฮป ประกายแสงความหวัง” ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสื่อมวลชน ส่งมอบกำลังใจ ด้วยการจัดถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ประกอบด้วย ข้าวสาร นมกล่อง ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย มามอบให้กระทรวง พม. เพื่อกระจายให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ในนามกระทรวง พม. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในวันนี้ และขอให้มั่นใจได้ว่ากระทรวง พม. จะนำไปส่งให้ถึงมือกลุ่มเปราะบางโดยเร็วที่สุด อีกทั้ง กระทรวง พม. ยังคงให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเต็มที่ เพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้าง หากมีการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉินเร่งด่วน

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมสนับสนุนโครงการการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าอ้อมสำหรับเด็กแรกเกิด คนพิการ และผู้สูงอายุ นมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

You may also like...