เอ็มเทค สวทช. ส่งมอบ ‘พีท เปลปกป้อง’ เปลความดันลบ สนับสนุนบุคลากรการแพทย์สู้โควิด-19 เอกซเรย์-สแกนปอดผู้ป่วย โดยไม่ต้องออกจากเปล ลดแพร่เชื้อแบบเบ็ดเสร็จ

You may also like...