ทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 1,131 ล้านโดส ใน194 ประเทศ

You may also like...