ไทยมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่ม 21 ราย

You may also like...