ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วกว่า 1.498 ล้านโดส​ ทั่วโลกฉีด1,179 ล้านโดส ใน 194 ประเทศ/เขตปกครอง

“อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,179 ล้านโดส ใน 194 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 32.1 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 1.498 ล้านโดส”


➡️(4 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,179 ล้านโดส ใน 194 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 20.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 247 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 106 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 32.1 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 20.65 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1,498,617 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 51.4%


🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,179 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

 1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 3 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 2. จีน จำนวน 275.34 ล้านโดส (9.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 246.78 ล้านโดส (38.4%)
 4. อินเดีย จำนวน 158.87 ล้านโดส (5.8%)
 5. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 6. อิสราเอล (57.8% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 7. มัลดีฟส์ (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
 8. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (49.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 9. บาห์เรน (42.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 10. ชิลี (38.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 11. สหรัฐอเมริกา (38.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
 12. สหราชอาณาจักร (37.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 13. ภูฏาน (32.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)
 14. ฮังการี (31.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 15. กาตาร์ (29.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
 16. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
 17. เอเชียและตะวันออกกลาง 48.95%
 18. อเมริกาเหนือ 24.1%
 19. ยุโรป 18.04%
 20. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.01%
 21. แอฟริกา 1.68%
 22. โอเชียเนีย 0.22%
 23. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่
 24. สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (19.5% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
 25. กัมพูชา จำนวน 2,469,822 โดส (7.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
 26. อินโดนีเซีย จำนวน 20,653,919 โดส (3.8% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac
 27. มาเลเซีย จำนวน 1,469,033 โดส (2.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
 28. ลาว จำนวน 294,360 โดส (2.0% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
 29. บรูไน จำนวน 10,715 โดส (1.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 30. ไทย จำนวน 1,498,617 โดส (1.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 31. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 32. ฟิลิปปินส์ จำนวน 1,999,214 โดส (0.9% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 33. เวียดนาม จำนวน 511,435 โดส (0.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 34. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
  จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,058,247 โดส
  จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 1,498,617 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
  -เข็มแรก 1,106071 โดส
  -เข็มสอง 392,546 โดส

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may also like...