ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วกว่า 1.498 ล้านโดส​ ทั่วโลกฉีด1,179 ล้านโดส ใน 194 ประเทศ/เขตปกครอง

You may also like...