แม็คโคร-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 11 ปีในการยกระดับศักยภาพร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย” ซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับการสนับสนุน ให้ร้านค้าปลีกสามารถพัฒนาสู่ สมาร์ทโชห่วย โดยนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากโครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย มาเป็นต้นแบบที่สำคัญ  ล่าสุดได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  จัดกิจกรรม “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน”  จัดชุดสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 23 รายการ รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท  สมทบให้ฟรี กับร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคมนี้ เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้ร้านโชห่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และเป็นแหล่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ท้องถิ่น ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

“กิจกรรมความร่วมมือที่เราทำผ่านร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ร้านค้าในชุมชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด ทำให้สมาชิกของร้านค้า (คนในชุมชน) ได้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด ส่วนร้านค้าก็จะมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะถูกจัดสรรคืนสู่ชุมชนผ่านสมาชิกร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ซึ่ง ร้านโชห่วย หรือร้านค้าปลีกรายย่อย เป็นทางเลือกที่สำคัญในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพใกล้บ้าน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เราอยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงเช่นนี้”

ไม่เพียงเท่านั้น แม็คโคร ยังเป็นพี่เลี้ยงในการแบ่งปันความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ในการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย ภายใต้ ‘โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย’  อาทิ การถ่ายทอดแนวคิด ‘ตู้ครัวชุมชน’ เพิ่มโอกาสร้านโชห่วยสร้างรายได้และกำไรเพิ่มจากอาหารแช่แข็ง,  เสริมองค์ความรู้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีผ่าน e-Learning, อำนวยความสะดวกร้านค้าผ่านบริการรับสั่งซื้อและจัดส่งจากช่องทางออนไลน์ อาทิ MakroClick, Application, การนำระบบ Smart POS ที่แม็คโครได้พัฒนามาใช้ในการบริหารจัดการสต๊อกสินค้า รวมถึงยังร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผลักดันโครงการ Makro U Project” ด้วย

“แม็คโครและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมมือกันดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาโชห่วยและปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายึดมั่นในหลักการที่ว่าแม็คโครจะเคียงข้าง และเป็นคู่คิดธุรกิจให้กับร้านค้ารายย่อยเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด”  นางศิริพร กล่าว

ทั้งนี้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านจะได้รับหนังสือแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยทั้ง 3,500 แห่ง สามารถนำหลักฐานมารับชุดสินค้า ณ สาขาของแม็คโคร ภายในจังหวัดที่ร้านค้าตั้งอยู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่า 577 บาท เมื่อซื้อสินค้าอื่นๆ นอกรายการ ได้อีกด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 นี้

นอกจากนี้ แม็คโครยังเปิดโอกาสร้านค้าโชห่วยที่สนใจปรับปรุงร้านค้า เรียนรู้ระบบการจัดการร้านที่ก้าวทันยุคสมัย หรืออยากมีอาชีพเปิดร้านค้าเล็กๆ  สามารถรับคำปรึกษาได้ที่ “ศูนย์มิตรแท้โชห่วย” ในทุกช่องทาง อาทิ https://www.siammakro.co.th/mra.php  หรือ Line@makro-mra

You may also like...