นาโนเทค สวทช.- มหิดลร่วมทดสอบประสิทธิภาพออร์แกนิคซิงค์ไอออนฆ่าเชื้อโรค​นาน24 ชม. พร้อมจับมือยูนิซิล กรุ๊ป ส่งมอบสารฆ่าเชื้อรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

You may also like...