กลุ่มบริษัทแพนเธรา บริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเต็มรูปแบบ2,000 ชุด ให้โรงพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ

You may also like...