วช. สนับสนุน มรภ.อุตรดิตถ์ คิดค้นเครื่องผ่าไม้ไผ่-เครื่องจักตอกแบบเลาะข้อ ทุ่นแรง-ผลิตเข่งใส่พืชผลการเกษตร

You may also like...