สสส. – มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดวิ่งสมาธิ 9 วัด แบบ Virtual WALK – RUN พิชิตภารกิจวิ่ง 1,481 กม. ในวันวิสาขบูชา ทัวร์ทิพย์ไหว้พระ 9 วัด แบบได้สุขภาพ

You may also like...