ทีม พม. เรามีเรา ลงพื้นที่ 4 เขต กทม. ย่านฝั่งธนบุรี มอบถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโควิด-19

You may also like...