วว. มอบผลงาน “น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค” กรมราชทัณฑ์ เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19

You may also like...