สภากาชาดไทยระดมแพทย์ พยาบาลจิตอาสา -​อาสาสมัครทั่วไปสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาชนพื้นที่กทม.-ส่วนภูมิภาค

You may also like...