ไทยมียอดเสียชีวิตจากโควิด-19​ทะลุ 1,000 ราย​ วันนี้มีเพิ่ม 38 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,230 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 162,022 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,326 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 77 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 806 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 43,369 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,069 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 38 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 111,735 ราย
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,390 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,218 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)2,132 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(864) ปริมณฑล (548) จังหวัดอื่น ๆ (720)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สมุทรปราการ(4) ชลบุรี(2) สตูล(2) สระแก้ว(3) และอยู่ระหว่างประสาน รพ.(8)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศจีน 1 ราย
 • จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
 • จากประเทศแคนาดา 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
 • จากประเทศตุรกี 2 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 4 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 2 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 171 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 153.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.7)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,235 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 609,767 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 126,698 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 25.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 92
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 82 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,629 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 53 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,217 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 572,357 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 6,824 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 30,094 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 214 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,912 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 366 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 214 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may also like...