ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19​ยังสูง​31คน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,631 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 171,979 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,306 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 189 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 51 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,085 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 46,862 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,177 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 120,697 ราย
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,493 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 50,105 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)2,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(824) ปริมณฑล (924) จังหวัดอื่น ๆ (643)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 51 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว​(26) จันทบุรี(11) สงขลา(6) ตาก(1) และอยู่ระหว่างประสาน รพ.(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 6 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศอียิปต์ 2 ราย
 • จากประเทศซูดาน 1 ราย
 • จากประเทศอิเควทอเรียลกินี 1 ราย
 • จากประเทศโกตดิวัวร์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 37 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 172.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 155.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,821 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 611,611 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 611,611 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 26.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.0
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 98 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,945 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 76 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,221 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 595,374 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 8,209 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 32,189 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 236 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,943 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 286 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 250 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 49 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดม​ศึกษา​ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

You may also like...