องค์การตลาดระดมใจ มอบเงินบริจาคกว่า 4 แสนบาท สนับสนุนกรมราชทัณฑ์รักษาผู้ต้องขังป่วยโควิด-19

องค์การตลาดระดมใจ มอบเงินบริจาคกว่า 4 แสนบาท สนับสนุนกรมราชทัณฑ์ในการรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19

วันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. ณ กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี องค์การตลาด หรือ อต. ห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ จนต้องมีการรับมือกันในภาวะเร่งด่วนนั้น นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด และ นางสาวรุจยา ไตรศิริ หัวหน้าฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้า พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารองค์การตลาด ผนึกพลังใจส่งมอบเงินบริจาคให้แก่กรมราชทัณฑ์ จำนวน 457,000 บาท อีกทั้งข้าวอินทรีย์ อต. จำนวน 104 กิโลกรัม และน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้าจากการประปานครหลวง จำนวน 600 ขวด โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร (Steakholder) และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการช่วยเหลือการรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19

นายวิทยา ทรัพย์เย็น เผยว่า องค์การตลาดได้มุ่งเน้นการเติบโตแบบมีส่วนร่วม มีความห่วงใยและความตั้งใจในการร่วมเติมเต็มความช่วยเหลือผ่านการสนับสนุนรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤติ ซึ่งพลังแห่งความร่วมมือคือสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทุกภาคส่วนก้าวพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุน องค์การตลาดพร้อมเคียงข้างก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​ ฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้า องค์การตลาด
โทร. 0-2024 9270-4 ต่อ 13, 14, 15
โทรสาร 0 2024 9278

You may also like...