กคช. ลงนามร่วมรพ.ปิยะเวท ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19ให้ผู้ปฏิบัติงาน กคช.-ผู้อยู่อาศัยโครงการการเคหะฯ

You may also like...