ครั้งแรกในไทย ม.มหิดล – GC ริเริ่มโครงการ “YOUเทิร์น” คืนขวดพลาสติกใส พัฒนาการแพทย์” จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ช่วยผู้ป่วย COVID-19

You may also like...