SME D Bank มอบชุดอุปกรณ์ลดโลกร้อนรพ.ทหารผ่านศึก ร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.64

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร จัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2021) 5 มิถุนายน 2564 ด้วยการมอบถุงผ้าสำหรับใส่ยา แก้วน้ำอเนกประสงค์ และชุด Save myself ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดการใช้พลาสติกที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

You may also like...