ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 2,064 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ไทยฉีดกว่า 4.047 ล้านโดส

You may also like...