7 มิถุนา วาระแห่งชาติ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ประมวลข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนของคนไทย โดยประเทศไทยฉีดแล้ว 4,218,094 โดส อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 7 วันย้อนหลัง 99,571 โดส/วัน

สำหรับอาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง 9027% พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ 9.73% ของผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด

อาการข้างเคียงอาทิ ปวดกล้ามเนื้อ 2.34% ปวดศีรษะ 1.73% ปวดบวม แดงร้อน บริเวณที่ฉีด 1.24% เหนื่อยอ่อนเพลีย 1.14% ไข้ 0.77%

สำหรับผู้มีอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญมี 18 ราย (4.3 ใน ล้านราย) แพ้รุนแรง(4ในล้าน) ชา(0.3ในล้าน) ทุกรายอาการหายเป็นปกติและไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีน

You may also like...