ผอ.สพร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” จ.กาฬสินธุ์

ผอ.สพร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบาย “กศน. WOW” โดยมี นางสุรีรัตน์ สิงห์จินดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยข้าราขการครู บุคลากรงานห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอยางตลาด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอยางตลาดแห่งนี้ได้พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย กศน. wow จนเป็น Digital library มีการแสวงหาทรัพยากรและระดมทุนจากชุมชนและภาคีเครือข่ายมาพัฒนาทางกายภาพ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เช่นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้อย่างทั่วถึง

You may also like...