มุมเกษตร..คปภ. ชวนเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดผลกระทบความเสียหายจากภัยต่างๆ

You may also like...