ปฏิทินข่าว.. เชิญชมพิธีเปิด “โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว” (My Music, My Love & My Family) ผ่านทาง Facebook LIVE กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

📣วันนี้เวลา 13.30 น. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามชมพิธีเปิด “โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว” (My Music, My Love & My Family) ผ่านทาง Facebook LIVE กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


🎷 พบกับ🎷
🔴รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ประธานในพิธีเปิด
🔴นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
🔴นายเทวัญ ทรัพย์แสนยากร นักแซกโซโฟนแจ๊สชาวไทย มีชื่อเสียงในฐานะนักดนตรีที่นำทำนองเพลงไทยเดิม หรือเพลงลูกทุ่ง
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
.

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

You may also like...