ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7,219,668 โดส ทั่วโลก2,517 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ

You may also like...