ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7,219,668 โดส ทั่วโลก2,517 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 7,219,668 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,517 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 71.379 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 63.01%”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,517 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่า อิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 315 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 148 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 71.379 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (45.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 34.551 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7,003,783 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 44.6%


🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,517 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

  1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,500,000 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 7,219,668 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
    -เข็มแรก 5,252,531 โดส (7.9% ของประชากร)
    -เข็มสอง 1,967,137 โดส (3.0% ของประชากร)
  2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-18 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7,219,668 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 236,161 โดส/วัน ประกอบด้วย
    วัคซีน AstraZeneca
  • เข็มที่ 1 1,984,141 โดส
  • เข็มที่ 2 46,414 โดส
    วัคซีน Sinovac
  • เข็มที่ 1 3,268,390 โดส
  • เข็มที่ 2 1,920,723 โดส
  1. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
  • 91.89% ไม่มีผลข้างเคียง
  • 8.11% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
  • ปวดกล้ามเนื้อ 1.95%
  • ปวดศีรษะ 1.45%
  • ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1.04%
  • เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.94%
  • ไข้ 0.64%
  • คลื่นไส้ 0.44%
  • ท้องเสีย 0.28%
  • ผื่น 0.24%
  • ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.18%
  • อาเจียน 0.12%
  • อื่น ๆ 0.83%
  1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 102.6% เข็มที่2 89.5%
  • อสม เข็มที่1 24.8% เข็มที่2 12.7%
  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 7.3% เข็มที่2 0.4%
  • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 9.0% เข็มที่1 1.8%
  • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 28.1% เข็มที่2 15.3%
  • ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 8.2% เข็มที่2 2.7%
    รวม เข็มที่1 10.5% เข็มที่2 3.9%
  1. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 15.63% เข็มที่2 5.13% ประกอบด้วย
  • กรุงเทพฯ เข็มที่1 20.75% เข็มที่2 6.17%
  • นนทบุรี เข็มที่1 13.56% เข็มที่2 4.91%
  • สมุทรปราการ เข็มที่1 10.58% เข็มที่2 2.66%
  • ปทุมธานี เข็มที่1 7.05% เข็มที่2 2.17%
  • สมุทรสาคร เข็มที่1 15.88% เข็มที่2 11.58%
  • นครปฐม เข็มที่1 3.71% เข็มที่2 1.18%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.41% เข็มที่2 1.74%

  • ภูเก็ต เข็มที่1 63.01% เข็มที่2 34.34%
  • ระนอง เข็มที่1 17.92% เข็มที่2 6.37%
  • สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.41% เข็มที่2 3.43%
    • เกาะสมุย เข็มที่1 45.99% เข็มที่2 21.03%
    • เกาะพะงัน เข็มที่1 8.66% เข็มที่2 5.01%
    • เกาะเต่า เข็มที่1 17.59% เข็มที่2 0.96%
  1. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 71,379,224 โดส ได้แก่
  2. อินโดนีเซีย จำนวน 34,551,233 โดส (8.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
  3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 7,563,241 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
  4. ไทย จำนวน 7,219,668 โดส (7.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
  5. กัมพูชา จำนวน 5,839,250 โดส (18.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
  6. มาเลเซีย จำนวน 5,330,654 โดส (11.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
  7. สิงคโปร์ จำนวน 4,691,386 โดส (45.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
  8. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
  9. เวียดนาม จำนวน 2,994,900 โดส (1.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
  10. ลาว จำนวน 1,134,347 โดส (9.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
  11. บรูไน จำนวน 63,486 โดส (11.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
  • คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
  1. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
  2. เอเชียและตะวันออกกลาง 59.78%
  3. อเมริกาเหนือ 15.96%
  4. ยุโรป 16.27%
  5. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.05%
  6. แอฟริกา 1.65%
  7. โอเชียเนีย 0.29%
  8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
  9. จีน จำนวน 945.15 ล้านโดส (33.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
  10. สหภาพยุโรป จำนวน 315.44 ล้านโดส (35.5%)
  11. สหรัฐอเมริกา จำนวน 314.97 ล้านโดส (49.2%)
  12. อินเดีย จำนวน 268.67 ล้านโดส (9.8%)
  13. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
  14. มัลดีฟส์ (66.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
  15. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (66.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
  16. บาห์เรน (64.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
  17. อิสราเอล (58.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
  18. ชิลี (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
  19. สหราชอาณาจักร (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
  20. มองโกเลีย (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V )
  21. กาตาร์ (51.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
  22. ฮังการี (49.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
  23. สหรัฐอเมริกา (49.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may also like...