เทศกาลทุเรียนคลองม่วง-ปากช่อง2564 เริ่มแล้ว ถึงสิงหาคมนี้เท่านั้น

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนคลองม่วง-ปากช่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วง ณ สวนวงศ์สมิตกุล หมูที่ 4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นางน้ำเงิน ยศสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ เกษตรอำเภอปากช่อง นายมาโนช รูปสมดี ประธานวิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวน อ.ปากช่อง นายเชิดชัย โล้กุลประกิจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วง นายสุภพงศ์ วงศ์สมิตกุล นายวิชิต อกอุ่น ปลัด อบต.หนองน้ำแดง และสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน ร่วมพิธีเปิด และเสวนาเรื่องปากช่องทุเรียนดี และนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมชิมทุเรียนคลองม่วง-ปากช่อง

20210625_105033
20210625_104733
20210625_105502

กำหนดการเดิม การจัดงานเทศกาลทุเรียนคลองม่วง-ปากช่อง ครั้งที่ 1 จะจัดบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2564 แต่ด้วยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีประกาศสภาวะฉุกเฉินของศูนย์โรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา จึงมีการเลื่อนวันและย้ายสถานที่มาจัดที่บริเวณสวนวงศ์สมิตกุล ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง และห่างจากชุมชนเมืองประมาณ 30 กม. เส้นทางหนองสาหร่ายนิคมลำตะคอง เพื่อเป็นการป้องกันการแออัดของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงาน โดยมีการจัดระเบียบการป้องกันความห่าง จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกคนก่อนเข้าร่วมงาน

20210625_105626
20210625_110013
20210625_110155

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน จำหน่ายทุเรียนตามสวนต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปลูกทุเรียน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาเดินสัมผัสกับธรรมชาติในสวนทุเรียนพื้นที่จัดงานและสวนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีจำนวนหลายสวน ในปีนี้ทุเรียนปากช่อง อาจจะมีไม่มาก เนื่องจากช่วงต้นฤดู ทุเรียนกำลังติดดอกออกผล เจอพายุฝนตกหนักติดต่อกัน จนทำให้ดอกทุเรียนและลูกอ่อน ล่วงหล่นเกือบทุกสวน แต่ยังโชคดีพื้นที่ ต.คลองม่วง เจอพายุฝนไม่มากนัก

20210625_095619
20210625_100249
20210625_101845
20210625_100039
20210625_100341
20210625_120724

ทุเรียนในกลุ่มวิสาหกิจทุเรียนคลองม่วง อ.ปากช่อง ไม่ได้ใช้สารบังคับในการผลิตตาดอก การติดผลเป็นไปตามสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติ การสุกพร้อมตัดจึงมีระยะเวลาที่ต่างกันในแต่ละสวน ทุเรียนที่นี้ตัดแก่จัด บ่มสุกธรรมชาติ จึงได้เนื้อที่เป็นธรรมชาติของทุเรียนคลองม่วงปากช่อง มีการปลูกทุเรียน กว่า 500 ราย มีพื้นที่ปลูกกว่า 7,000 ไร่ ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ได้ทุเรียนปากช่องที่มีคุณภาพ เพื่อผลักดันทุเรียนปากช่องสู่การรับรอง GI (จีไอ) ตรารับรองที่มีคุณภาพสินค้าชุมชน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า ทุเรียนปากช่อง เนื้อละเอียด รสดีหวานกรอบ กลิ่นไม่แรง พูใหญ่

1624602805223

การตัดทุเรียนจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม แนะนำว่าควรจะโทรหาที่สวนก่อน ว่ามีผลผลิตที่จะตัดได้ช่วงใด หรือใช้การจองล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทางมาเที่ยว ชม ชิม ซื้อ ทุเรียนปากช่อง ตามรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1. สวนวงศ์สมิตกุล โทร.081-9772482
2. สวนผู้ใหญ่ละมัย โทร.093-3297554
3. ไร่พ่อกะแม่เกษตรก้าวหน้า โทร.083-4516316
4. สวนน้องข้าวหอม โทร.089-5457496
5. สวนทุเรียนภูสวรรค์ โทร.098-1827618
6. บ้านไร่หวังวิรววธน์ โทร.087-8702930
7. สวนทุเรียนซีต้า โทร.090-4302161
8. ไร่ธนภัทร โทร.089-9455885
9. ไร่นายแผ่นดินธรรมเกษตรผสมผสาน โทร.098-7728797
10. สวนเจ้าเงาะ โทร.081-2660359
11. สวนถ้ำค้างคาว โทร.087-0638949
12. สวนคุณปาน โทร.081-8529878Tags # Travel# Zoom

You may also like...