วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร ใช้พ่นกำจัดเชื้อโรคกทม.ลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19

You may also like...