กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพและสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ม.ป.ช. ม.ว.ม. ว.ป.ร.๓

You may also like...