“ทีเซลส์” หนุนสร้างนวัตกรรมสู้โควิด-19 จัดโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ I-MEDBOT Innovation Contest 2021

You may also like...