ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 17,491,632 โดส ภูเก็ตฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 75.2%

You may also like...