วช.เปิดตัวห้องไอซียูความดันลบเคลื่อนที่ระบบอัจฉริยะ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้จริง

You may also like...