ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 23,476,869 โดส กรุงเทพฯฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 77.1%

You may also like...