“เอนก” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงพยาบาลบุษราคัม พร้อมมอบห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่-นวัตกรรมทางการแพทย์แก่สธ.

You may also like...