วช. มอบชุด PAPR โรงพยาบาลใน จ.กำแพงเพชร หนุนรับมือโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

You may also like...