โควิด-19 ทำให้มีคนจนเพิ่มขึ้น 7.8 แสนคนและต่อเนื่อง

You may also like...