ไทย ณ 26 ส.ค.64 ฉีดวัค ซีนโควิด-19 แล้ว 29,504,769 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 26 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 29,504,769 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,113 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 243.60 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 87.7%”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,113 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 366 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 172 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 243.60 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 94.55 ล้านโดส

สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 29,504,769 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 56.28%
🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,113 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

 1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
  จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 29,504,769 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
  -เข็มแรก 22,070,573 โดส (33.3% ของประชากร)
  -เข็มสอง 6,860,084 โดส (10.4% ของประชากร)
  -เข็มสาม 574,112 โดส (0.9% ของประชากร)
 2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 27 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 29,504,769 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 669,189 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 526,586 โดส/วัน
 3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
  วัคซีน Sinovac
 • เข็มที่ 1 10,012,580 โดส
 • เข็มที่ 2 3,462,484 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca

 • เข็มที่ 1 9,624,926 โดส
 • เข็มที่ 2 2,442,442 โดส
 • เข็มที่ 3 206,544 โดส

วัคซีน Sinopharm

 • เข็มที่ 1 2,186,450 โดส
 • เข็มที่ 2 917,166 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer

 • เข็มที่ 1 246,617 โดส
 • เข็มที่ 2 37,992 โดส
 • เข็มที่ 3 367,568 โดส
 1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122.9% เข็มที่2 107.2% เข็มที่3 80.6%
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 34% เข็มที่3 0%
 • อสม เข็มที่1 63.2% เข็มที่2 30.5% เข็มที่3 0%
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 39.2% เข็มที่1 8.2% เข็มที่3 0%
 • ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 43.3% เข็มที่2 14% เข็มที่3 0%
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 42.1% เข็มที่2 5.7% เข็มที่3 0%
 • หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 6.2% เข็มที่2 0.6% เข็มที่3 0%
  รวม เข็มที่1 44.1% เข็มที่2 13.7% เข็มที่3 1.1%
 1. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
  กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 64.6% เข็มที่2 16% เข็มที่3 1.2% ประกอบด้วย
 • กรุงเทพฯ เข็มที่1 87.7% เข็มที่2 21% เข็มที่3 1.7%
 • สมุทรสาคร เข็มที่1 41.4% เข็มที่2 17.5% เข็มที่3 0.5%
 • นนทบุรี เข็มที่1 41.3% เข็มที่2 14.8% เข็มที่3 0.7%
 • สมุทรปราการ เข็มที่1 46.5% เข็มที่2 10.3% เข็มที่3 0.6%
 • ปทุมธานี เข็มที่1 45.9% เข็มที่2 10.6% เข็มที่3 0.5%
 • นครปฐม เข็มที่1 27.9% เข็มที่2 6.9% เข็มที่3 0.7%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 21.1% เข็มที่2 7.4% เข็มที่3 0.7%

 • ชลบุรี เข็มที่1 37.7% เข็มที่2 13.1% เข็มที่3 1.0%
 • พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 28.8% เข็มที่2 7.1% เข็มที่3 0.4%
 • สงขลา เข็มที่1 30.2% เข็มที่2 9.3% เข็มที่3 1.2%
 • ยะลา เข็มที่1 31.2% เข็มที่2 9.5% เข็มที่3 0.7%
 • ปัตตานี เข็มที่1 24.2% เข็มที่2 7.2% เข็มที่3 0.5%
 • ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 49.3% เข็มที่2 9.7% เข็มที่3 0.6%
 1. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 243,605,495 โดส ได้แก่
 2. อินโดนีเซีย จำนวน 94,556,758 โดส (21.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 3. มาเลเซีย จำนวน 33,044,202 โดส (57.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 31,433,450 โดส (16.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 5. ไทย จำนวน 29,504,769 โดส (33.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm . .
 6. กัมพูชา จำนวน 18,946,033 โดส (60.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 7. เวียดนาม จำนวน 18,522,203 โดส (16.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 8. สิงคโปร์ จำนวน 8,768,985 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 9. พม่า จำนวน 4,542,363 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 10. ลาว จำนวน 4,001,318 โดส (30.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 11. บรูไน จำนวน 285,414 โดส (46.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 • คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
 1. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
 2. เอเชียและตะวันออกกลาง 67.36%
 3. อเมริกาเหนือ 10.71%
 4. ยุโรป 12.87%
 5. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.72%
 6. แอฟริกา 1.90%
 7. โอเชียเนีย 0.44%
 8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 9. จีน จำนวน 1,988.43 ล้านโดส (71% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 10. อินเดีย จำนวน 603.85 ล้านโดส (22.1%)
 11. สหรัฐอเมริกา จำนวน 365.77 ล้านโดส (57.2%)
 12. บราซิล จำนวน 184.58 ล้านโดส (44.9%)
 13. ญี่ปุ่น จำนวน 123.41 ล้านโดส (48.9%)
 14. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 15. มัลดีฟส์ (91% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
 16. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (83.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 17. บาห์เรน (83.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 18. กาตาร์ (77.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 19. อุรุกวัย (77%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 20. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
 21. ชิลี (73.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 22. เดนมาร์ก (73.2%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)
 23. อิสราเอล (73%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 24. จีน (71%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may also like...